Ubytování - Fara maltézských rytířů

Historie fary

Fara maltézských rytířů

Nově zrekonstruovaná, památkově chráněná, barokní fara Řádu maltézských rytířů se nachází v obci Horní Libchava u České Lípy. Obec Horní Libchava se nachází na rozhraní CHKO Labské Pískovce, Lužické hory a České Středohoří, poblíž Národního parku České Švýcarsko, CHKO Kokořínsko a Máchova kraje 4 km od České Lípy. Fara stojí v sousedství nově zrekonstruovaného kostela sv.Jakuba (viz mapa).

Stránky kostela sv. Jakuba v Horní Libchavě: http://www.okw.cz/jakub/

Fara pochází z 18. století kdy byla, někdy v letech 1748-1754, přestavěna od současné podoby, tehdejším velkopřevorem Řádu maltézských rytířů Václavem Jáchymem hrabětem Čejkou z Olbramovic, jehož erb se nachází nad vchodem fary.

V letech 1653-1925 byla obec Horní Libchava se svým zámkem centrem domény Řádu maltézských rytířů. Řádoví kněží zde obstarávali inkorpovanou duchovní správu v několika farnostech (Horní Libchava, Volfartice, Slunečná, Skalice u Č.Lípy), ve všech farnostech, v době jejich působení, proběhly buď přestavby nebo zcela nově byly zbudovány kostely a fary. V Horní Libchavě se řád postaral o přebudování farního kostela společně s farou. Reprezentativní stavba fary navazuje na tradiční uspořádání šířkového barokního domu. Hlavnímu pětiosému severnímu průčelí dominuje portál s jednoduchým pravoúhlým ostěním s ušima a s oválným světlíkem v nadpraží, nad nímž je umístěn erbovní znak velkopřevora Řádu maltézských rytířů Václava Jáchyma hraběte Čejky z Olbramovic (orlice s pružinou ve štítě, jenž je položen na maltézském osmihrotém kříži, jako klenot je na štítu helmice s orlími křídly a pružinou, na malém srdečním štítku je motiv břevna s vyrytými písmeny M.T., upomínajícími na povýšení rodu do hraběcího stavu Marií Terezií r.1748). V patře je osa fasády zdůrazněna sdruženým oknem, za kterým je hlavní sál. V přízemí jsou ostění oken kamenná lemovaná lištou. V patře jsou tvořeny štukovou šambránou s ušima a kapkami, parapetní deska je kamenná. Pod okny se střídá obdélná a čabraková parapetní výplň. Sdružené okno je obohaceno o motivy klenáku a mušle v ose průčelí. Profil oblého světlíku je proveden ve štuku. Kamenný erb obíhá zalamovaná kordonová římsa. Profilace okenních otvorů ostatních fasád jsou stejné, v patře jsou bez parapetních výplní. Boční fasády jsou tříosé, na západě symetrický rytmus je doplněn o dvě ilusivní okna se štukovým ostěním. Jižní průčelí je rovněž pětiosé se schodištěm do zahrady a drobným rizalitem, okna mají štuková a kamenná ostění lemovaná lištou, napravo jsou ilusivní.

V letech 1898 - 1902 zde působil jako farář P. Hamerschmied, budoucí převor Řádu maltézských rytířů.

Historie a stavebně historický průzkum fary.

O historii zámku se můžete dozvědět více v přiloženém souboru.

   
.
www.faralibchava.cz
Fara maltézských rytířů v Horní Libchavě hodnocení